ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Όλα τα προϊόντα που διαθέτει το κατάστημα massdeco.gr καλύπτονται από την επίσημη εγγύηση του Κατασκευαστή, όπου αυτή υφίσταται, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους υπέρ των καταναλωτών, καθιστώντας έτσι τις ηλεκτρονικές σας αγορές σίγουρες, ασφαλείς και προσιτές όπως και σε κάθε άλλο φυσικό κατάστημα και Ισχύει η Εγγύηση 2 έτη.

Επιπλέον τα προϊόντα υφίστανται τεχνικό έλεγχο (όπου είναι εφικτό) για τη σωστή λειτουργία τους.

Το κατάστημα δεν προσφέρει καμία περαιτέρω εγγύηση (χρονική ή άλλου είδους), εκτός από τις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο προβλέπεται ρητά.

 1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία που αναφέρεται στη νόμιμη απόδειξη αγοράς ή στην ειδική θέση του εντύπου εγγύησης.
 2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και τη νόμιμη απόδειξη αγοράς.
 3. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης το massdeco θα επισκευάσει το προβληματικό προϊόν, αναλαμβάνοντας το κόστος των ανταλλακτικών που τυχόν θα απαιτηθούν. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις του καταστήματος, με την προσκόμιση της συσκευής στο κατάστημα κατά τις εργάσιμες ώρες του καταστήματος και οφείλει να το επαναφέρει στην αρχική του κατάσταση.
 4. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος το Κατάστημα θα αντικαθιστά το ελαττωματικό προϊόν με άλλο ίδιο ή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
 5. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς του προϊόντος από και προς το κατάστημα είναι επιλογή και ευθύνη του Πελάτη.
 6. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων αποφασίζεται αποκλειστικά από το Κατάστημα.
 7. Η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή του Καταστήματος.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσοδοτημένο από το Κατάστημα άτομο.
 • Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση πέρα από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
 • Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε περιβάλλον ή για χρήση που δεν προβλέπεται από το κατασκευαστή.
 • Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
 • Όλα τα προϊόντα προσφέρονται για ιδιωτική χρήση και όχι σαν επαγγελματική. Κάθε επαγγελματική χρήση των προϊόντων ακυρώνει αυτόματα την εγγύησή σας.

Προσοχή: σε περιπτώσεις επιστροφών προϊόντων για έλεγχο και επισκευή, τα οποία τελικά δεν παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα, ο πελάτης θα χρεώνεται τα έξοδα επιστροφής και επαναποστολής, καθώς και τυχόν έξοδα ελέγχου.